فلسفه چیست 2؟

حجم فایل : 454.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا فلسفه سوم دبیرستان (انسانی)
فلسفه چیست؟ (2)
علوم انسانی در رشته های مختلف بسته به این که چه تصوری از انسان داشته باشند ، با هم تفاوت دارند ، دانشمندان علوم انسانی در باره حقیقت و ماهیت انسان عقایدی دارند که اثبات آن از را تجربه امکان پذیر نیست ( مادی و یا غیر مادی بودن وجود انسان) در حقیقت همین عقاید اساس و شالوده نظریات علمی در رشته های مختلف علوم انسانی است.
کار فلسفه بررسی این عقاید و استحکام شالوده های علوم انسانی است.
رابطه ی فلسفه با روانشناسي
تعريف روانشناسي: روان شناسي علمي است كه درآن ، حالات
رواني و رفتاري آدمي بررسي مي شود.
دو مسئله اي كه فلسفه را با روان شناسي ارتباط مي دهد عبارتند از:
1- مسئله ي روح : بعضي از روان شناسان پيرو فلاسفه اي هستند كه انسان را صاحب يك روح غير مادي مي دانند اينها نظرياتشان با روان شناسان ديگر كه پيرو فلاسفه ي ديگر هستند فرق مي كند.
2-شناخت يا معرفت: مسئله ي شناخت يا معرفت با اينكه از بحث هاي مهم فلسفه است يكي از افعال رواني انسان است و در روان شناسي هم مطرح مي شود.

رابطه فلسفه با جامعه شناسی تعريف جامعه: جامعه عبارت است از اجتماع گسترده ي از مردم با عقايد و سنت ها و منافع مشترك که براي رسيدن به هدف مشترك خود آگاهانه با هم همکاری دارند .
دو مسئله اي كه فلسفه را با جامعه شناسي ارتباط مي دهد عبارت اند از:
اصالت فرد و اصالت جامعه: درجامعه شناسي اينكه فرد افراد جامعه اصالت دارند يا اينكه جامعه وجودي مستقل و اصيل جدای از افراد آن دارد در جامعه شناسي مطرح است و اين بحث خود به خود يك بحث فلسفي است. انسان و پايگاه طبقاتي او بعضي از فلاسفه معتقدند كه انسان آزاد است و پيرو نظام طبقاتي نيست بعضی فلاسفه ي ديگر اعتقاد دارند كه انسان تابع پايگاه طبقاتي خود است و نمي تواند از طبقه ي خود فراتر رود جامعه شناساني كه پيرو هر گروه اين فلاسفه باشند نظريه هايشان در اين بحث روانشناسي فرق مي كند و آزاد بودن انسان يا تابع شرايط پايگاه طبقاتي خود بودند يك بحث فلسفي است. اعتقاد مکتب مارکسیسم در باره انسان و پایگاه طبقاتی او هر فرد بسته به این که در کدام یک از طبقات اقتصادی جامعه قرار دارد و یا در کدام دوره زندگی می کند، دارای فرهنگ، ارزش ها و آرمان های خاص است.
در این مکتب انسان همانند یک قطعه موم فرض شده است که در دست شرایط اقتصادی و اجتماعی زمانه خود شکل می گیرد .
اعتقاد فیلسوفان الهی اعتقاد فیلسوفان الهی در مقابل مکتب مارکسیسم
انسان دارای روح غیر مادی و مطابق فطرت الهی خود ،صاحب اراده آزاد است .
این انسان می تواند خود را از قید و بند پایگاه طبقاتی رها سازد و با ارزیابی اندیشه ها در ترازوی عقل ، برای خود فرهنگ خاصی را انتخاب کند. دیدگاه مکتب مارکسیسم را با اسلام در رابطه با انسان و پایگاه طبقاتی او با یکدیگر مقایسه کنید. مارک...